ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2013

Quote - 114

ನಿನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವೆಂಬುದು ತನ್ನಿಚ್ಚೆಯಂತೆ ಇರುವುದು, ಕೇವಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಹೊಂದುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸಖಲ ಭವ ಬಂಧಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು.

Freedom is not the right choice, the only restrictions I have as well. True freedom with the freedom of all arrests.

~Vasanth kodihalli

Image by: angelnaina.mobile9.com


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ