ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 8, 2013

Quote - 34

ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರೂ ಧರ್ಮಗಳು ಇಂದು ಬಲಿಷ್ಟವಾದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆ ಹಾರೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಲಾರದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು "ಬೇಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಹೊಲವನ್ನು ಮೇಯುವಂತಹ" ಕಠಿಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಆತೊರೆಯುತ್ತವೆ.

~ವಸಂತ್ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: img.portwallpaper.com/ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ