ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2013

Quote - 140

ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾನಗಳಿಗಿಂತ 'ಸಾವಧಾನ'ವೆಂಬುದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ದಾನ. ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆಯುವುದು ಧಾನವೆಂತಾದರೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯುನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸಾವಧಾನದ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

~ವಸಂತ್ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: resources1.news.com.auಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ