ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2013

Quote - 143

❝ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅರ್ಥಕಾಣದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅದೊಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯಂತೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರ ಚಿಂತೆ ಗಂತೆಗಳಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವವನ ಮನದಾಳದ ಬಾದೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಭಾವನೆಗಳು ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಸುತ್ತವೆ❞.

ವಸಂತ್ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: faculty.washington.eduಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ