ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2013

Quote - 144

❝ನಾವು ಹುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀವೋ ಆದೇ ರೀತಿ ಸಾವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ❞.

ವಸಂತ್ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: heartsteps.orgಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ