ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2013

Quote - 142

❝ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸವು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಆ ಇಬ್ಬರೂ ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕು❞.

❝ love between two minds lose its stability and confidence in a feud between the two leads. Reduced love to bring it to the cause of the plateau were examined ❞.

Vasant kodihalli

CHP: wallsave.comಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ